Naša vízia doložená príkladom

Ponúknuť lekárom a verejnosti účinné, a predovšetkým bezpečné inovatívne prípravky, ktorých mechanizmus účinku bude založený na čo najprirodzenejšej regulácii fyziologických funkcií a ktorých nežiaduce účinky budú minimálne. V tomto ohľade napĺňa danú filozofiu nielen už spomínaná fyziologická regulačná medicína, ale aj  Gunaprevac a vysoko dávkovaná infúzna terapia vitamínom C (ďalej IVC). Tá, okrem známych účinkov podporujúcich imunitný systém, má tiež protizápalový a selektívne cytotoxický účinok na malígne bunky. Niektoré štúdie z poslednej doby ukazujú, že IVC podávaná v rámci podpornej protinádorovej terapie zvyšuje kvalitu života. Zmierňujú sa prejavy onkologického ochorenia a liečbou vyvolané vedľajšie účinky, ako je nauzea, nechutenstvo, únava (slabosť), depresia, poruchy spánku, závraty a hemoragická diatéza. Aj v rámci následnej onkologickej starostlivosti má IVC priaznivý vplyv na spomenuté nežiaduce účinky. Zároveň existuje reálny predpoklad, že IVC zosilňuje účinok určitých štandardných cytostatík a je toxická pre bunky nádoru a blokuje ich metastázovanie. Samozrejme, z takého účinku môže onkologický pacient jedine profitovať, pretože vitamín C je fyziologická látka, ktorá nemôže chorému organizmu ublížiť, naopak, môže mu len prospieť. A to je naša vízia...