Gunaprevac

Gunaprevac

Liek GUNAPREVAC je vyrábaný talianskou spoločnosťou Guna, ktorá sa už viac ako dvadsať rokov zaoberá farmaceutickým výskumom. Spoločnosť Guna tradične využíva vo svojich prípravkoch predovšetkým telu vlastné látky vo fyziologických koncentráciách v kombinácii s rastlinnými extraktmi a homeopatických látkami. Konceptom je teda čo najprirodzenejšie regulovať fyziologické funkcie nášho organizmu tam, kde je to potrebné. Do konceptu tohto inovatívneho lekárskeho odvetvia tzv. „Fyziologickej regulačnej medicíny“ sa radí aj liek GUNAPREVAC.

GUNAPREVAC perorálne granule

Indikácie

Homeopatický liek tradične využívaný pri prevencii a liečbe chrípky a chorôb z prechladnutia.

Čo je GUNAPREVAC a na čo sa používa?

GUNAPREVAC je viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií. Používajte ho podľa rady odborníka na homeopatiu. V prípade výdaja bez lekárskeho predpisu prípravok používajte podľa návodu na použitie, ktorý je uvedený na obale.

Ako sa GUNAPREVAC užíva?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Odporúčaná dávka je:

 • Deti od 6 rokov a dospelí:
  • 1 tuba granúl v priebehu prvých 24 až 48 hodín od objavenia sa prvých príznakov chrípky alebo ochorenia z prechladnutia. Potom každých 6 až 8 hodín až do vymiznutia príznakov. V prípade pretrvávania príznakov sa poraďte so svojim lekárom.
  • Preventívne 1 tuba granúl týždenne počas 6 týždňov.
 • Deti od 2 do 6 rokov:
  • polovica dávky pre dospelých.

Použitie u detí mladších ako 2 roky konzultujte s detským lekárom.

Granuly vysypte priamo pod jazyk a nechajte ich voľne rozpustiť. Užite 15 minút pred jedlom. U detí je možné dávku rozpustiť v malom množstve vody.

Ak sa príznaky ochorenia do 5 dní nezlepšia, alebo sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.

Čo prípravok GUNAPREVAC obsahuje?

1 tuba granúl (1 g) obsahuje:

 • Účinné látky:
  • Aconitum napellus 5CH
  • Belladonna 5CH
  • Echinacea 3CH
  • Asclepias vincetoxicum 5CH
  • Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
  • Cuprum 3CH
  • Haemophilus influenzae 9CH
 • Pomocné látky:
  • sacharóza, cca 1 g

Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Gunaprevac.

Upozornenie a opatrenia

Neužívajte GUNAPREVAC ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na  ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Upozornenie pre diabetikov: 1 tuba granúl obsahuje cca 1g sacharózy (repného cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Iné lieky a GUNAPREVAC

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým , ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel obsluha strojov

Gunaprevac nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Možné vedľajšie účinky

Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Balenie

6 túb granúl  (po 1 g) v papierovej krabičke. 

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Liek na vnútorné použitie.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabičke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Výrobca

GUNA S.p.a.
Via Palmanova 71
201 32, Milano, Taliansko

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

inPHARM CLINIC s r.o.
V Lipkách 647
154 00, Praha 5, Česká republika
Tel.: +420 240 432 133
e-mail: inpharm@inpharm.cz

Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa registračného rozhodnutia:

Trnavská cesta 82/A
821 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 244 630 402
e-mail: inpharm@inpharm.sk