O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť inPHARM bola založená v roku 1993. Spoločnosť inPHARM v súčasnosti pôsobí v Českej republike a na Slovensku, a má svoje reprezentatívne zastúpenie v Prahe a v Bratislave. Sklad liekov je umiestnený v Brne. Hlavnou náplňou spoločnosti inPHARM je vývoj a distribúcia v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov. Stratégia spoločnosti je založená najmä na prezentácii vysoko kvalitných prípravkov, ktoré postupne uvádza na farmaceutický trh. Najväčšími zahraničnými partnermi spoločnosti inPHARM sú napríklad farmaceutické spoločnosti Guna (Taliansko) či Pascoe (Nemecko).

Prioritou na uvedenie liekov na trh je vždy ich účinnosť a bezpečnosť, aby sa odborník mohol spoľahnúť na ich deklarovanú kvalitu a aby sa ich nežiaduce účinky približovali pokiaľ možno k nule. Z tohto hľadiska možno považovať fyziologickú regulačnú medicínu, za výnimočný projekt, pretože je založená na obnove fyziologického stavu chorého organizmu. Deje sa tak pomocou rovnakých biologicky aktívnych molekúl, ktoré sú prítomné v ľudskom tele. Táto medicína pracuje s poslednými poznatkami molekulárnej biológie na úrovni komunikačných molekúl, ktoré reprezentujú nervový systém (neuropeptidy), endokrinný (hormóny) a imunitný (cytokíny). Je známe, že regulačné molekuly majú rozhodujúci význam pre zdravie jedinca. Choroba sa dnes vníma ako vyjadrenie zmien v ich koncentráciách. A práve fyziologická regulačná medicína umožňuje podanie nízkych dávok hormónov, neuropeptidov, cytokínov a rastových faktorov na dosiahnutie porovnateľných terapeutických výsledkov, avšak bez nežiaducich účinkov, na rozdiel od podania týchto látok vo farmakologickej (vyššej) koncentrácii.

Špeciálny projekt spoločnosti inPHARM tvorí spolupráca s talianskou univerzitou  „Università di Camerino". Ide o využitie výskumu a vývoja probiotických kmeňov SYNBIO v medicíne, farmácii a tiež v potravinárstve u tzv. funkčných potravín. Probiotiká SYNBIO sú výsledkom dlhoročnej výskumnej práce spomínanej talianskej univerzity a vykazujú vlastnosti, ktorými kvalitatívne dominujú v oblasti probiotík. V súčasnosti sú probiotiká SYNBIO obsiahnuté v jogurtovom mlieku IMUNEL, produkt juhočeskej mliekárne Madeta

Naše ciele

  • vyvíjať a distribuovať kvalitné, účinné a bezpečné prípravky,
  • zabezpečovať ich dobrú dostupnosť pre lekára, lekárnikov a verejnosť,
  • integrovať odborníkov z oblasti medicíny, farmácie a marketingu a ich prostredníctvom podporovať používanie účinnej a bezpečnej medicíny,
  • podporovať kvalitný systém postgraduálneho vzdelávania lekárov a lekárnikov,
  • podporovať informovanosť širokej verejnosti o najnovších poznatkoch v oblasti zdravia a liekov.

Záver

inPHARM dnes plne predstavuje profesionálnu farmaceutickú firmu a stojí na jasne deklarovanej koncepcii, ktorej základ tvoria bezpečné a inovatívne prípravky. Mechanizmus ich účinku je založený na regulácii fyziologických funkcií, resp. na dosiahnutí fyziologického stavu u chorého organizmu. inPHARM teda reprezentuje stratégiu, ktorá vychádza z hlbokého poznania odbornej problematiky farmakoterapie danej choroby, jej liečbu študuje vo všetkých súvislostiach. Tento prístup nie je dnes veľmi zaužívaný, pretože takmer všetko okolo nás je založené na povrchnej a často krát komerčnej línii, ktorá niekedy zatieni pravdivú realitu o tom, že dnešná liečba je predovšetkým  založená na odstránení príznakov choroby,  a nie jej príčiny. Takmer vždy je taká povrchná liečba vykúpená vážnymi nežiaducimi účinkami.  Je navyše drahá a v skutočnosti ekonomicky neúmerne zaťažuje zdravotné systémy západnej medicíny. Iste táto prísna kritika neplatí ad absurdum, napriek tomu je každá iniciatíva prinášajúca šetrnú a inovatívnu liečbu vysoko žiaduca. A toto je cesta, po ktorej ide inPHARM...