Kontakty

inPHARM, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti:

Kopčianska 8/A ( Viena Gate - 2 poschodie 2B5 )
851 01 Bratislava
tel.: +421 244 630 402
fax: +421 244 630 401
e-mail: inpharm@inpharm.sk
web: www.inpharm.sk

Fakturačné údaje:

Kopčianska 8/A
851 01 Bratislava
IČO: 313 495 10
DIČ: 202 088 49 87

Spoločnosť inPHARM, spol. s r.o., je zapísaná  v Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 4981/B  

 

 

Kontakty pre obchodných partnerov

Kontakty na regionálne medical representatives

Hlásení nežiaducich účinkov

Pacienti by mali vždy požiadať  svojho lekára o radu v prípade výskytu nežiaducich účinkov.

Pokiaľ chcete nahlásiť nežiaduci účinok spoločnosti inPHARM, prosím, volajte na +420 602 645 052. Ďalšou možnosťou pre pacientov i zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce účinky liekov pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.